Magyarázatos Újtestamentom

A soron következő bibliakülönlegességünk egy vaskos Újtestamentom 1854-ből, amit Kolozsvárott adott ki Incze Dániel, a nagyenyedi kollégium tanára, és Herepei Gergely kolozsvári református lelkész.

Ők dolgozták át ugyanis Wohlfarth német újszövetség-magyarázatát, felhasználva Dinter és Lisco munkáit is, így alkotva meg e jelentős korai, magyar nyelvű magyarázatos Bibliát. A Református Főtanoda által nyomtatott kiadás jól őrzi a nyelvújítás korának szóhasználatát az általunk ismert 1908-as revízió előtti Károli-fordítás szövegében. A „szent tudomány jelen álláspontjához s korunk kívánataihoz alkalmazott fejtegető és gyakorlati magyarázata” a „magyar protestáns egyháznak” ajánlással készült „kézikönyvül lelkészek, iskolatanítók és családatyák számára”. Formátumát tekintve klasszikus magyarázatos Biblia: általános bevezetésként főként földrajzi és történelmi háttérismeretet közöl az Újszövetség korához; az egyes könyvek előtt pedig a vonatkozó szerzőről ad információt, majd a folyó szövegben egy-egy kulcsszó után az eredeti kifejezés jelentésbeli árnyalatairól találunk megjegyzéseket, míg nagyobb egységek végén alkalmazó magyarázatokat hoz, valamint az adott könyv végén további írásmagyarázati adalékokat.

Célkitűzésében igen illeszkedik a Biblia éve szellemiségéhez, tudniillik elő kívánja segíteni a Szentírás szakszerű magyarázatát, tanítását és gyakorlati megélését.
 

Eredeti példányunkat dr. Páth Géza, intézményünk professzora adományozta a BTA könyvtárának. (VE)

Joomla templates by a4joomla