Tartalomjegyzék

Aranyas Biblia

 Misztótfalusi Kis Miklós úgynevezett Aranyas Bibliája, amely az első fennmaradt magyar nyelvű teljes bibliafordításnak, a Vizsolyinak (Károli, 1590) már a hatodik, javított kiadása. Ez alig száz évvel később, 1685-ben készült el Amszterdamban a névadó erdélyi tudós-nyomdász vezényletével, aki a Hollandiában hamar elsajátított világhírű és -színvonalú – majd innovatív – betűmetszésével szerzett vagyonából finanszírozta a 3500 példányos vállalkozást ott tanuló magyar fiatalok, illetve helyiek segédletével.
A polihisztor Tótfalusi eredetileg a református teológusok szokásos egyetemi tanulmányi útját járta nyugaton, de már kezdettől fogva kereste az eszközöket és lehetőségeket, amelyekkel a magyar nyelvű, kis formátumú Bibliára vonatkozó kereskedelmi hiányt, valamint a megelőző amszterdami kiadás (4.) hibáit korrigálhatja. Ez utóbbit héber és latin nyelvi ismeretei tették lehetővé. A szöveg ilyetén gondozása példátlan a magyar könyvnyomtatás addigi történetében.
Az Erasmus által 1516-ban megfogalmazott anyanyelvű bibliaolvasás programjába illeszkedve célja az volt, hogy az egyszerű magyar ember is hozzájusson egy kézre álló pontos fordításhoz, amit templomba és munkába könnyedén magával vihet.
Az Aranyas Biblia úttörő egyedisége még abban is megmutatkozik, hogy tartalmazza a Szenczi Molnár Albert-féle zsoltároskönyvet eredeti kottákkal, továbbá napi imádságokat, illetve a kiadásra vonatkozó őszinte, utólagos hibajegyzéket.
A BTA Könyvtárában lévő betűhű rekonstrukció dr. Bottyán János hagyatékából vásárolt eredeti kiadás alapján készült a budapesti Európa Könyvkiadó gondozásában 1989-ben. (VE)
Ízes részletek:
„...kibocsáttatott a Belgiumi Akadémiákban tanuló Magyaroknak forgolódások által...”
„...nyomtattatott Amszterdamban Misztótfalusi Kis Miklós (1650–1702) költségével és betűivel...”
„A Sóltárok, mellyeknek egyenlö Nótájok vagyon, ímezek...”
„Amelly vétkeket a’mi példánkban, az-az az elébbeni Bibliában, első rendbéli vizsgálódásunkkor észre nem vöttünk vólt, (mellyre sok mentségünk lehet) és ebbenis úgy nyomtatódtanak, azok azután másod úttal való visgálódásunkban szemünk eleibe akadván, ím feljegyzettük renddel.”
„E’ Mostani nyomtatásban, vagy a’nyomtatás mellett forgolódo Correctornak egyedül vólta, és sok egyéb gondjai ’s szorgalmatossági miatt, vagy a’munkásoknak a’Magyar nyelvhez való nem értések miatt esett derekasb hibák, ímezek...”
„Minthogy a más’ más nyelveken lévö apró Bibliákat látván a’ Magyarok, régen kiványák a’ kisded formában lévö, és könnyen magokkal hordoztatható Bibliát…”
„...felette sok vétkek csúsztanak vólt bé, hogy azok kimútatódhasanak, és ebböl kirekesztesenek, azt nagy munkával, nem kevés idö töltéssel egészen által corrigáltuk elsöben…”
***
  1. Károli – 1590, Vizsoly, Károli
  2. Károli – 1608, Hanau, Szenczi Molnár Albert
  3. Károli – 1612, Oppenheim, Szenczi M. A.
  4. Károli – 1645 és 1946, Amszterdam, Jansonius
  5. Károli – 1661, Váradi Biblia, Szenczi Kertész Ábrahám
  6. Károli – 1685, Amszterdam (Aranyas Biblia), Tótfalusi Kis Miklós
Joomla templates by a4joomla