A BTA Könyvtára a Tinta Könyvkiadó által meghirdetett, 2020. évi  Wekerle Sándor, Lőrincze könyvtárbővítési és állománygyarapítási pályázaton elnyert támogatással 50 %-os kedvezménnyel juthatott hozzá a kiadó alábbi kiadványaihoz:

 

Wekerle 2020.

Cím:

Szerző:

Kiadó:

Év:

16252 Sherlock Holmes : A reigate-i urak : Az Apátság major : két novella angolul és magyarul nyelvtanulóknak Arthur Conan Doyle ; ford. Szabó Mihály István Tinta cop. 2016.
16253 Latin-magyar közmondásszótár : 1660 latin közmondás és bölcsesség magyar megfelelői Halápy István, Margalits Ede Tinta 2020
16254 Szín-játszó-tér : Kommunikációs, csapatépítő és drámajátékok Forgács Róbert Tinta 2020
16255 Phrasal verbs magyar - angol szótár : 2000 ige magyar és angol példamondattal Nagy György Tinta 2020
16256 Phrasal verbs magyar - angol szótár : 2000 ige magyar és angol példamondattal Nagy György Tinta 2020
16257 Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája Balázsi József Attila, Kis Gábor Tinta 2020
16258 Magyar-angol orvosi szótár : 7500 magyar szó és 800 kifejezés angol megfelelője Magay Tamás, Horváth Barnabás Tinta 2020
16259 Angol-magyar nagy kollokációszótár : 17750 angol szókapcsolat és magyar megfelelője Nagy György Tinta 2020

 

Márai 10. Cím: Szerző: Kiadó: Kiadási év:
16214 Zsidó székelyek : a bözödújfalusi szombatos közösség emlékezete Sajtó alá rend., a bev és a jegyzetekkel írta Újlaki-Nagy Réka Balassi Kiadó 2019
16215 Szólások, közmondások eredete : frazeológiai etimológiai szótár Bárdosi Vilmos Tinta Kiadó 2019
16216 Történetírás az iszlámban. Sorozatszerk. SIMON Róbert, Simonné Pesthy Mónika Corvina 2019
16217 Sámán művészet Hoppál Mihály Szenzár 2019
16218 Lechner Ödön írásai [összegyűjt., szerk., a jegyzeteket és az utószót írta] Sümegi György Corvina 2020
16219 Német farsang Márai Sándor ; [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Mészáros Tibor] Helikon 2019
16220 Pannónia római emlékei Savariától Sopianaeig Németh István Romanika 2020
16221 Magyar nyelvtan : formák, funkciók, összefüggések Hegedűs Rita Tinta Kiadó 2019
16222 Izrael az új népvándorlás korában : naplók, riportok, esszék, interjúk, 1984-2018 Kőbányai János Múlt és Jövő Könyvkiadó 2018
16223 Emlékirataim Horthy Miklós ; [a jegyzeteket Sipos Péter írta] ; [... szerk. Antal László] Európa ; História 1990
16224 Történelem a próféták kezében : a Bibliáról Komoróczy Géza (1937-) Ab Ovo 2019
16225 Párbeszéd az öregséggel Naszádi Kriszta, Nemes Ödön Harmat Kiadó 2019
16226 Önéletrajzi írások I. ROUSSEAU, Jean-Jacques ; Ford. Kis János, Réz Ádám Atlantisz 2019
16227 Levelek Erdélyből Ignácz Rózsa Pro-Priint 2020
16228 Költők, papok, lányok Czigány György Hét Krajcár 2020
16229 Képes szótár : [angol - magyar] [a m. változatot kész. P. Márkus Katalin] Maxim Kiadó 2019
16230 Fenntartható? Fejlődés? : pszichológiai elemzés a Balatonról Lányi Gusztáv Széphalom Kvműhely 2019
         
16231 Csángó élet : kisprózák, versek Gábor Felicia Magyar Napló 2015
16232 A középpont felé : beszélgetőkönyv Baán Tibor, Cs. Kovács Márta

Széphalom Kvműhely  ;

Írók Alapítványa

2019
16233 "A sátán jegyében" avagy : (Románia 1918-1945) Miskolczy Ambrus

Kalota Művészeti Alapítvány ;

Napkút

2019
16234 Arisztotelész Oliver Primavesi, Christof Rapp Atlantisz ; Beck 2018
16235 Királyok : Bibliai történetek Szokács Eszter ; Nagy Norbert rajz. Csimota 2019
16236 Világörökségek Magyarországon Rigó Tibor, Andrásfalvi-Faragó Zoltán Alexandra 2019
16237 Kicsoda Jézus? írta Christina Goodings ; ill. Maria Royse ; Ford. Győri Katalin Kálvin Kiadó 2018
16238 Az őskortól Leonardóig : 77 játék a művészettörténet világából Beke Maria Corvina 2019
16239 Szeretet és szolgálat : Szent Pál bölcsességei [összeáll. és szerk. L. Tóth Beáta] Lazi 2019
16240 Orosz kulturális szótár Soproni András Corvina 2020
16241 Kezdetben volt a kert 1. köt. Lesznai Anna ; [utószó Kőbányai János] Múlt és Jövő Kiadó 2019
16242 Kezdetben volt a kert 2. köt. Lesznai Anna ; [utószó Kőbányai János] Múlt és Jövő Kiadó 2019
16243 Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése : magyarázó jegyzetekkel ... ford. és revid. a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága Kálvin Kiadó 2018
16244 Becsület és kötelesség, 1918-1944 1. köt. Edelsheim Gyulai Ilona ; Szerk. Ocsovai Gábor Európa 2018
16245 Állatszimbólumtár A-Z. Szerk. Vígh Éva Balassi Kiadó  
16246 A trianoni békeszerződés Romsics Ignác Osiris 2005
16247 Önismeret, önazonosság, önmegvalósítás [hangdok.] Bagdy Emőke ; a szerző előadásában Kossuth ; Mojzer 2018
16248 Legenda a jóságról Márai Sándor Kossuth ; Mojzer 2020
16249 Krisztus katonái a Görbe utcából : [prózai és drámai művek] Gion Nándor ; [közread. a] Kalota Művészeti Alapítvány ... Kalota Művészeti Alapítvány ; Napkút Kiadó 2019
16250 Márton Áron élete és munkássága : Kronológia 1. köt. 1896-1944 Összeáll. Marton József Pro-Print Könyvkiadó 2020
16251 Hol van az út, az igazság és az élet? Pap Éva Széphalom Kvműhely 2019

 

 

Lórincze

2020

Cím Szerző Kiadó Kiadási év
           15940 Magyar értelmező alapszótár diákoknak : A leggyakoribb és legfontosabb 2000 magyar szó magyarázata példamondatokkal szerk. Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára ; [az illusztrációkat kész. Horváth Ágnes] Tinta 2019
15941-15942 Idézetvadász I. : Görög és latin szállóigék és idézetek Koncsek Krisztián Tinta 2020
15943-15944 Idézetvadász II. : Középkori és újkori szállóigék és idézetek Koncsek Krisztián Tinta              2020
15945-15946 Idézetvadász III. : Magyar szállóigék és idézetek Koncsek Krisztián Tinta              2020
15947 Mondjuk helyesen! Kerekes Barnabás, Kovács Zsuzsanna Tinta              2018                                    
15948 Találós kérdések : 1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény Vargha Katalin ; [sorozatszerk. Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor] Tinta              2010              
15949 Nyelvek és írások : A világ 400 nyelve és a nyelvek írásai  az előszó magyar fordítását, az eligazítót, az utószót és a mutatókat készítette Balázsi József Attila Tinta              2020
15950 Német ugródeszka Schwarzkopf Boglárka, Judit Haubner Tinta            2020
15951 Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv 1. Rónay Ágnes Tinta            2015
15952 Szóalaktani elemzések : Munkafüzet a szóelemek és kapcsolódásuk gyakorlásához Cs. Nagy Lajos Tinta 2019
15953 Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet : feladatok a 4-5. évfolyamos tanulók számára húsz rövid mese és monda feldolgozásához H. Tóth István Tinta 2019
Spanyol-magyar alapszótár Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter 2015
Magyar-spanyol alapszótár Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter 2015
Magyar nyelvjárások Cs. Nagy Lajos, N. Császi Ildikó 2015
Többnyelvű szólás- és közmondásgyűjtemény Paczolay Gyula 2015
A tiszta beszéd : beszédtechnika : alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal, I. Wacha Imre 2015
Az értelmes beszéd : beszédtechnika : alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal, II. Wacha Imre 2015
Szólások, közmondások eredete Bárdosi Vilmos 2015
Értelmező szótár+ főszerk. Eőry Vilma 2013
Idegenszó-tár : idegen szavak értelmező és etimológiai szótára Tótfalusi István 2008
Joomla templates by a4joomla