BAPTISTA OLDALAK

Baptista oktatás - Baptista tudástár

Baptista Pedagógiai Intézet - Baptista tudástár

Baptista Teológiai Akadémia

Magyarországi Baptista Egyház

Baptista linkek gyűjteménye

Baylor University, Baptist Studies Centre for Research linkgyűjteménye

Baptist journals és egyéb linkek gyűjteménye

Southern Baptist Historical Library & Archives

 

E-KÖNYVEK, DIGITÁLIS TARTALMAK

BIBLIAI SZÓTÁRAK

Babits Antal: Ószövetségi szómutató szótár

Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár

ONLINE BIBLIA

A Biblia mindenkié (Magyar Bibliatársulat Alapítvány)

Arcanum Kézikönyvtár (benne online bibliafordítások)

Bible Gateway - kereshető és hallgatható, különböző nyelvű és fordítású Bibliák online

Biblia.hu - letölthető bibliafordítások és idegennyelvű Bibliák

Görög Újszövetség

Hangos Biblia

Hangzó Biblia (MP3)

Jelnyelvi Biblia

Original Bibles - különböző bibliakiadások pdf-ben

Szentírás.hu - A Szent Jeromos Katolikus Bibiliatársulat honlapja a Szentírás tanulmányozásához

 

EGYÉB, BIBLIATANULMÁNYOZÁST SEGÍTŐ OLDALAK

Bible Cross References Visualization - bibliai könyvek közötti kereszthivatkozások

Bible Geocoding - Bibliai tájak megtekintése Google Earth képen

Bible Word Locator - melyik kifejezés hol fordul elő leggyakrabban a Bibliában

openbible.info

Smithsonian Open Access - múzeumi képadatbázis

Sketchfab - 3D-ben bejárható helyszínek és régészeti emlékek

Topical Bible - Mit mond a Biblia adott, szó szerint nem előforduló témákról?

viz.bible - bibliai adatvizualizáció

 

DIGITÁLIS GYŰJTEMÉNYEK

MAGYAR DIGITÁLIS GYŰJTEMÉNYEK

Adatbank - Erdélyi magyar elektronikus könyvtár

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai

Arcanum Kézikönyvtár

COMPASS - A Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak keresőfelülete

DEA - a Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma (PhD-k, szakdolgozatok, oktatói publikációk, kiadványok)

Egyhazzene.reformatus.hu

Énekeskönyvtár. Az internet egyházzenész szemmel - digitalizált énekeskönyvek, szakirodalom és adatbázisok gyűjteménye

Ez az a nap! KottatárKeresztény dalszövegek és kották gyűjteménye

Gramofon Online - digitalizált hanglemezek gyűjteménye

Hungaricana gyűjtemények, felekezetiek is

Hungaricana Közgyűjteményi portál

Interneten elérhető magyar folyóiratok és főbb webportálok címeinek gyűjteménye

https://kereszteny.lap.hu/

https://keresztyenmedia.lap.hu/

Keresztény könnyűzenei kottatár

 L'Harmattan Open Access platform

Magyar Egyházzenei Társaság

Magyar Elektronikus Könyvtár

Magyar Nemzeti Bibliográfia

Magyarországi könyvtárak adatbázisa

MaNDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum

MEDIT-Evangélikus Digitális Tár

MOKKA-R - Magyar Országos Közös Katalógus Régi Nyomtatványok

MTV Médiatár

NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum

OGYK Sajtóadatbázis

OSZK Digitális Képarchívum

OSZK Fotótér

OSZK Hangtár

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

REAL - az MTA Könyvtárának Repozitóriuma

REAL-J - folyóiratok

REAL-PhD - az MTA Könyvtár és Információs Központ országos PhD Dolgozat Repozitóriuma

SzocioWeb - A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája

 

KÜLFÖLDI / HATÁRON TÚLI MAGYAR DIGITÁLIS GYŰJTEMÉNYEK

Adatbank - Erdélyi magyar elektronikus könyvtár

ATLA - ATLA Religion Database with ATLASerials

Baylor University, Baptist Studies Centre for Research linkgyűjteménye

Baptist journals és egyéb linkek gyűjteménye

Central and Eastern European Online Library

Deutsche Bibel Gesellschaft

DOAB - Directory of OpenAccess Books

DOAj - Directory of OpenAccess Journals

Europeana - Európai digitális gyűjtemény

Euscreen digitális archívum

Index Theologicus - International Bibliography of Theology and Religious Studies

LearnTechLib - online resource for aggregated, peer-reviewed research in Learning and Technology

Theology on the Web - külföldi szakfolyóiratok, tudományos oldalak linkgyűjteménye

 

TANKÖNYVEK, ONLINE TANANYAGOK, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KIADVÁNYAI

Digitális Tankönyvtár

A DRHE online elérhető tudományos folyóiratai és jegyzetei

Studia Theologica Budapestinensia - 1990-2011 (A PPKE Hittudományi Karának könyvsorozata, mely a Karon oktatott tudományok köréből közöl monográfiákat magyarul, illetve a teológiában jelentős nyugati nyelveken)

A Wesley János Lelkészképző Főiskola online  tudományos kiadványai

 

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK ÉS GYŰJTEMÉNYEK

EKE - Egyházi könyvtárak egyesülése (a tagkönyvtárak felekezetek szerinti csoportosításban és típus szerint is kereshetők - linkek a könyvtárak honlapjaihoz)

https://kereszteny.lap.hu/

https://keresztyenmedia.lap.hu/

PROTESTÁNS GYŰJTEMÉNYEK

 

Evangélikus gyűjtemények

Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára

Evangélikus Országos Könyvtár

Egyéb evangélikus gyűjtemények

MEDIT-Evangélikus Digitális Tár

Református gyűjtemények

Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára

DEREP - a DRHE repozitóriuma (oktatói publikációk, doktorik, szakdolgozatok, kiadványok)

DRHE Maróthi György Könyvtár

KGRE Hittudományi Kar, Török Pál Könyvtár

Pápai Református Gyűjtemányek - Könyvtár

Ráday Gyűjtemény - A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye

Református gyűjtemények (határon túliak is)

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei

Egyéb protestáns gyűjtemények

Adventista Teológiai Főiskola Könyvtár és Dokumentációs Központ

Pünkösdi Teológiai Főiskola Könyvtára

Unitárius Gyűjtemény

Wesley János Lelkészképző Főiskola Könyvtára

  

KÖZÖS KÖNYVTÁRI KERESŐFELÜLETEK

Unitas - Egyházai Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Repozitóriumi közös kereső - Ez a szolgáltatás az OAI (Open Archives Initiative) protokollt támogató hazai archívumokban teszi lehetővé a közös keresést, navigációt, egyetemek, kutatóintézetek kiadványai, disszertációk, szakdolgozatok. 

Matarka - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa

EPA - Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum

EHM - EPA-Humanus-MATARKA közös kereső

HUMANUS - Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa

MOKKA-ODR - Országos közös katalógus és könyvtárközi kölcsönzés

 

EGYÉB KÖNYVTÁRAK

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

OPKM - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

 OSZK - Országos Széchényi Könyvtár

 

MÉDIA

https://keresztyenmedia.lap.hu/

BAPTISTA MÉDIA

AlapVető - Baptista szociális hírlevél

Baptista nők lapja

Baptista Rádió

BTA kiadványok

Békehírnök

Evangéliumi Hírnök - Gospel Messenger

Harmatcseppek - keresztyén gyermeklap (Romániai Magyar Baptista Vasárnapi Iskola Szövetség)

IgeIdők Magazin

Jó Pásztor

Örömhír - Evangéliumi gyermeklap (Vasárnapi Iskolai Szövetség)

Szeretet

Szeretet archívum 2011-2019

Szeretet-Szolgálat - A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet lapja az interneten (archív)

Szolgatárs

Tevékeny Szeretet Magazin

KÜLFÖLDI BAPTISTA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK ONLINE

Baptista teológiai folyóiratok - linkgyűjtemény

Baptist Quarterly

Journal of Baptist Theology in Context

Journal of European Baptist Studies

Midwestern Journal of Theology (Midwestern Baptist Theological Seminary)

The Southern Baptist Journal of Theology

Southern Seminary Magazine (The Southern Baptist Theological Seminary)

Southwestern Journal of Theology (SWBTS)

Theology on the Web - külföldi szakfolyóiratok, tudományos oldalak linkgyűjteménye

Baylor University, Baptist Studies Centre for Research linkgyűjteménye

Baptist journals és egyéb linkek gyűjteménye

 

EGYHÁZZENEI FOLYÓIRATOK, OLDALAK, GYŰJTEMÉNYEK

Egyhazzene.reformatus.hu

Énekeskönyvtár. Az internet egyházzenész szemmel - digitalizált énekeskönyvek, szakirodalom és adatbázisok gyűjteménye

Ez az a nap! KottatárKeresztény dalszövegek és kották gyűjteménye

Keresztény könnyűzenei kottatár

Magyar Egyházzenei Társaság

Zsoltár - A ReZeM (Református Egyházzenészek Munkaközössége) folyóirata

 

MÁS FELEKEZETEK TEOLÓGIAI FOLYÓIRATAINAK ONLINE ARCHÍVUMAI

Ökumenikus (tartalmú) szakfolyóirat, egyháztörténet

Theologiai Szemle (MEÖT)

Egyháztörténeti Szemle (Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei)

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok

Vallástudományi Szemle (a Károli Gáspár Református Egyetem és a Magyar Vallástudományi Társaság vallástudományi folyóirata)

Egyházi felsőoktatási intézmények szakfolyóiratai

Athanasiana (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata)

Collegium Doctorum : Magyar református teológia (Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma)

Deliberationes : A Gál Ferenc Egyetem (Szeged) tudományos folyóirata

Folia Theologica 1990-2011 - A PPKE HTK idegen nyelvű tudományos folyóirata

HACOFE : Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem /OR-ZSE/ tudományos folyóirata

Sapientiana - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola folyóirata

Sárospataki Füzetek (SRTA)

Sola Scriptura : Teológiai szakfolyóirat (Sola Scriptura Teológiai Főiskola)

Studia : Debreceni teológiai tanulmányok (DRHE)

Studia Biblica Athanasiana : A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) szentírástudományi folyóirata

Studia Caroliensia - A Károli Gáspár Református Egyetem tudományos folyóirata

Studia Theologica Debrecinensis

Studia Theologica Transsylvanensia - A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata

Teológia : Hittudományi folyóirat - A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának lapja - 1967-2016

 

 Katolikus kiadású tudományos folyóiratok

Athanasiana (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata)

Communio : Nemzetközi katolikus folyóirat - 1993-2017

Deliberationes : A Gál Ferenc Egyetem (Szeged) tudományos folyóirata

Folia Theologica 1990-2011 - A PPKE HTK idegen nyelvű tudományos folyóirata

Jeromos Füzetek

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok

Magyar Sion - lektorált interdiszciplináris egyházi tudományos folyóirat

Pannonhalmi Szemle

Sapientiana - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola folyóirata

Studia Biblica Athanasiana : A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza) és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) szentírástudományi folyóirata

Studia Theologica Transsylvanensia - A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata

Teológia : Hittudományi folyóirat - A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának lapja - 1967-2016

Vigilia - a legfrissebb számok 6 hónap késleltetéssel érhetők el

 Református folyóiratok

Acta Papensia : A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei. A REAL repozitóriumban 2020-tól.

Collegium Doctorum : Magyar református teológia (Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma)

Confessio : A Magyarországi Református Egyház Figyelője

Kálvinista Szemle (A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja)

Magyar Református Nevelés

Mediárium. Társadalom - Egyház - Kommunikáció

Reformátusok Lapja

Sárospataki Füzetek (SRTA)

Studia : Debreceni teológiai tanulmányok (DRHE)

Studia Caroliensia - A Károli Gáspár Református Egyetem tudományos folyóirata

Studia Theologica Debrecinensis

Evangélikus folyóiratok

Credo : Evangélikus folyóirat

Evangélikus Élet

KOINONIA – a külföldön élő magyar evangélikus lelkigondozók folyóirata

Lelkipásztor : Evangélikus teológiai szakfolyóirat

Kisegyházak folyóiratai

Élő Víz : Pünkösdi hitéleti magazin

Sola Scriptura : Teológiai szakfolyóirat (Sola Scriptura Teológiai Főiskola)

Unitárius Élet

Zsidó folyóiratok

HACOFE : Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem /OR-ZSE/ tudományos folyóirata

Egyéb online elérhető zsidó folyóirat-archívumok

Egyéb teológiai folyóiratok

Vetés és Aratás (Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió)

Biblia és Gyülekezet : A Biblia Szövetség Egyesület folyóirata

 

EGYÉB FOLYÓIRATOK

Fedél Nélkül

Magyar Református Nevelés

Ókor

Új Pedagógiai Szemle

 

KUTATÁS

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK

https://pegazus.uni-eszterhazy.hu/tankonyv/informaciozz_de_miert_kezdo/Informaciozz_KEZDO_tordelt_2020_09_10.pdf

https://edu.ek.szte.hu/courses/konyvtar_es_informatikai_alapismeretek/

KUTATÁSMÓDSZERTAN, DOLGOZATÍRÁS, HIVATKOZÁS

https://youtu.be/oEaDIJkWHmo

https://www.tok.elte.hu/dstore/document/637/Hivatkozasi_kisokos_Gyongy_Kinga_2019marcius.pdf

http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=hu/kepzesi_programok/bolognai/diak_munka_elvarasok/hivatkozasi_szabalyzat

https://btk.ppke.hu/uploads/collection/296/file/Hivatkoz%C3%A1si%20seg%C3%A9dlet%20egyetemist%C3%A1knak.pdf

https://mersz.hu/blog/szakdolgozat-hivatkozas/

 

KÖNYVESBOLTOK A NETEN

KERESZTÉNY KÖNYVESBOLTOK

12Kosár

Amana Könyvesbolt

Baptista Könyvesbolt

CLC

Ég-Ígérő Könyvesbolt

Egyházfórum

Egyhazzene.hu online könyvesbolt

Élet Keresztény Könyváruház

Filologosz Keresztény Könyváruház

Good News Keresztyén Könyvesbolt

Harmat Kiadó

Kálvin Kiadó

KIA - Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány

Luther Kiadó

Sorsfordító Könyvesbolt

Szent István Könyváruház

Új Ember Könyvesbolt

EGYÉB NAGYOBB KÖNYVÁRUHÁZAK

Bookline

Libri

Líra

Rózsavölgyi Zeneműbolt online

A LEGOLCSÓBB KÖNYVESBOLTOK

https://jokonyvek.hu/

https://www.konyvtunder.hu/

https://konyvudvar.net/

https://olcsokonyvek.hu/

https://ujkonyvek.hu/

MAGÁN KÖNYV ADÁS-VÉTEL

 Moly.hu - lelőhelyek árakkal, magán eladók könyvei, tartalom, sorozatok megjelent kötetei

 Teológiai könyvek adása, vétele, cseréje - Facebook-csoport

 

EGYÉB KERESZTÉNY OLDALAK

https://adventista.hu/

https://www.apologia.hu/ - Vallásismeret és hitvédelem

Bejegyzett magyarországi egyházak, felekezetek

Egyházfórum

https://www.evangelikus.hu/

https://kereszteny.lap.hu/

https://keresztyenmedia.lap.hu/

Magyar Bibliatársulat

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

Magyarországi Református Egyház

Magyarországon működő egyházak, felekezetek listája - Wikipedia

MEÖT - Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

https://metodista.hu/

https://punkosdi.hu/

 

SEGÉDLETEK

Wayback Machine - Internet-archívum kereső

FORDÍTÓPROGRAM

DeepL Translator

Google Translate

PDF-SZERKESZTŐ

Sejda pdf editor

SZÓTÁRAK

 bab.la

Az Akadémiai Kiadó szótárai

SZTAKI szótár

HELYESÍRÁS-ELLENŐRZŐ

helyesírás.mta.hu

 

Joomla templates by a4joomla