Könyvtárhasználati szabályzat

Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára

 1. A Könyvtár elérhetőségei:

Baptista Teológiai Akadémia

Könyvtár

1068 Budapest, Benczúr u. 31.

(06-1) 342-7534/121

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.konyvtar.bta.hu

 1. Az Olvasók a megfelelő erkölcsi és anyagi felelősség vállalása mellett vehetik igénybe a Könyvtár helyiségét, berendezését és szolgáltatásait.
 2. A Könyvtár szolgáltatásai nyilvánosak, a BTA hallgatóin és munkatársain kívül bárki igénybe veheti a BTA hallgatóival és munkatársaival azonos feltételekkel.
 3. Az Olvasó a Könyvtár használatával és a beiratkozással elfogadja a könyvtárhasználati szabályzatot.
 4. Beiratkozáskor az Olvasó azonosításhoz és elérhetőséghez szükséges adatait (név, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési cím, e-mail, telefonszám, születési hely és idő) erre rendszeresített nyomtatványon és a könyvtári adatbázisban rögzítjük. A beiratkozó Olvasó aláírásával is elfogadja a könyvtárhasználati szabályzatot. Az adatokat bizalmasan kezeljük. Az Olvasó az adataiban bekövetkező változást a legközelebbi könyvtárhasználatkor köteles bejelenteni. A könyvtárhasználatról – az Olvasó személyes adatai nélkül – statisztikai adatgyűjtés folyik.
 5. A beiratkozás és a Könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesen vehetők igénybe. Az esetlegesen felmerülő díjak (pl. könyvtárközi kölcsönzés esetén postaköltség; nyomtatás, fénymásolás, késedelmi díj) az Olvasót terhelik.
 6. Az igénybe vehető könyvtári szolgáltatások:
 • Könyvek kölcsönzése, helyben használata, illetve fénymásolásra való kölcsönzése
 • Időszaki kiadványok (újság, folyóirat) helyben használata, illetve fénymásolásra való kölcsönzése
 • Audiovizuális dokumentumok kölcsönzése, illetve órai használatra való kölcsönzése
 • Elektronikus dokumentumok kölcsönzése, helyben használata
 • Előjegyzés
 • Könyvtárközi kölcsönzés (esetenként díjköteles)
 • Az olvasóterem használata
 • Elektronikus katalógus használata (Szirén integrált könyvtári rendszerben)
 • Kiállítás szervezése, tartása
 • Találkozók helyszínbiztosítása
 • Könyvtárhasználati óra tartása
 • Számítógép-használat
 • Kis terjedelmű nyomtatás (legfeljebb 10 oldal; díjköteles). Nagyobb terjedelmű reprográfiai szolgáltatás a jegyzettárban vehető igénybe.
 • Internethasználat
 • Irodalomkutatás
 • Referensz tájékoztatás
 1. A kölcsönzött dokumentumokat (legfeljebb 10 db) a könyvtárosnak be kell mutatni mind kölcsönzéskor, mind visszahozatalkor. A kölcsönzés és a visszahozatal a könyvtári adatbázisban az Olvasó nevén rögzítésre kerül.
 2. A helyben használható szolgáltatásokhoz (olvasóterem, internet, nyomtatás, fénymásolás, katalógus stb.) beiratkozni nem szükséges, de csak beiratkozott Olvasó kölcsönözhet, ide értve a fénymásolásra, órára való kölcsönzést is.
 3. A keresett, de épp kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzés kérhető. A beérkezésről az Olvasót e-mailben értesítjük. Az előjegyzett könyveket legfeljebb egy hétig őrizzük.
 4. A kutatáshoz huzamosabb ideig használt dokumentumok igény esetén a név és a dátum feltüntetésével az asztalokon kigyűjthetők és félretehetők, azonban más olvasó helyben használati, illetve kölcsönzési igénye elsőbbséget élvez. A dokumentumokat félretetetni legfeljebb 2 hónapig lehet, ennek lejárta után, amennyiben az olvasó igényét nem hosszabbítja meg, a könyvek visszaosztásra kerülnek.
 5. Kölcsönzési határidő: 1 hónap. Lejártakor hosszabbításra van lehetőség, amennyiben a kívánt dokumentumra nincs előjegyzés. A hosszabbítás e-mailben vagy telefonon is történhet a Könyvtár elérhetőségein. A kölcsönzési határidő közelgő lejártára a Könyvtár az Olvasót nem figyelmezteti; annak nyomon követése az Olvasó feladata! Felszólítást kizárólag beérkezett előjegyzés, illetve jelentős késedelem esetén küldünk.
 6. A tananyag részét képező és/vagy kötelező irodalom legfeljebb 2 hétre kölcsönözhető. Hosszabbítani nem lehetséges.
 7. A végzős hallgató köteles legutolsó vizsgája után a kikölcsönzött dokumentumokat hiánytalanul visszaszolgáltatni a Könyvtárnak, illetve fennálló tartozásait rendezni. Ellenkező esetben nem kaphatja kézhez diplomáját.
 8. A fénymásolásra elvitt dokumentumokat a nyitvatartási időn belül vissza kell hozni, és a könyvtárosnak leadni.
 9. Az elveszett vagy megcsonkított műveket a kölcsönző azonos kiadású másik példánnyal, ha pedig erre nincs mód, úgy a műről készített és bekötött fénymásolattal köteles pótolni. Amennyiben a mű kereskedelmi forgalomban kapható, annak aktuális beszerzési árát is megtérítheti a szállítási költséggel együtt.
 10. A lejárati időn túl visszahozott könyvek után késedelmi díjat kell fizetni, amely 10 Ft / könyv/ nap.
 11. Aki a Könyvtárból anélkül visz el dokumentumot, hogy a könyvtárosnak bemutatná, megsérti a Könyvtár rendjét, ezért annak használatából kizárásra kerül.
 12. A Könyvtárral szemben fennálló tartozás (lejárt kölcsönzési határidő, elvesztett dokumentum, illetve a késedelmi díj megfizetésének elmulasztása) rendezéséig a Könyvtár szolgáltatásai nem vehetők igénybe.
 13. Nem lehet kölcsönözni a folyóiratokat, a muzeális értékű dokumentumokat, a bibliagyűjtemény részeit és a kézikönyvtári állományt (piros jelzőszalagos).
 14. A levett dokumentumokat távozáskor az asztalokon kell hagyni. Visszaosztásuk a könyvtáros feladata.
 15. Tilos a kölcsönzött vagy helyben használt dokumentumokba beleírni, aláhúzni, azokat más módon megrongálni.
 16. A Könyvtár termeiben tilos az étkezés és a munkát zavaró hangos beszéd.
 17. A nyitvatartási időn túl a Könyvtárban Olvasó nem tartózkodhat.

Köszönjük az együttműködést!

Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!

 

Joomla templates by a4joomla