könyvtár legutóbb beszerzett és feldolgozott dokumentumai

2018 - 2019

  Cím Szerző Kiadó Kiadási év
15117 Az anabaptisták helye a történelemben Szebeni Olivér szerző 2017
15118 Az 1. és 2. korinthusi levél magyarázata (GBV) Ger de Koning Evangéliumi K. 2004
15119 The pulpit commentary, vol. 44. : 1. Corinthians ed. H. D. M. Spence, J. S. Exell Funk & Wagnalls s.a.
15120 First and second Timothy and Titus (Interpretation : a Bible commentary for teaching and preaching) Thomas C. Oden John Knox Press 1989
15121 Word biblical commentary, v. 49 : 1 Peter J. Ramsey Michaels Word Books 1988
15122 The First epistle general of Peter (Tyndale New Testament commentaries) Alan M. Stibbs Inter-Varsity Press : Eerdmans 1979
15123 Biblija   biblejszkie Obsesztva s.a.
15124 Word biblical commentary. v. 15., 2 Chronicles Raymond B. Dillard Word Books 1987
15125 Expository preaching : the art of preaching through a book of the Bible Harold T. Bryson Broadman & Holman 1995
15126 The Letter to the Romans (The Daily study Bible series) by William Barclay Westminster Press 1975
15127 Sámánok régen és ma Hoppál MIhály Helikon 2016
15128 Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában : módszertani kézikönyv a 3-7 éves korosztály fejlesztéséhez Dankó Ervinné Flaccus 2016
15129 Holocaust Komoróczy Géza Ab Ovo 2016
15130 Az iszlamizmus : eszmetörténet és geopolitika Jany János Typotex 2016
15131 Bevezetés a társadalomtudományok módszertanába Rezsőházy Rudolf Typotex 2016
15132 Az élet tanítómesterei : írások a történelem ábrázolásáról Kisantal Tamás Kronosz 2017
15133 A beszédhibák javítása: útmutató és gyakorlókönyv Kanizsai Dezső Eötvös 2016
15134 A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve : angol-magyar glosszárium Sz. Hossó Nikoletta L'Harmattan 2017
15135 Magyar nyelv : szintek, síkok, hálózatok Gaál Edit Tinta 2016
15136 Értelmiség és nevelés a felvilágosodás kori Magyarországon Fehér Katalin Eötvös 2017
15137 Kis játékpszichológia Stöckert Károlyné Eötvös 2011
15138 Evolúciós pszichológia mesterfokon szerk. Gyuris Petra, Meskó Norbert Pannónia Könyvek 2016
15139 Bevezetés a szellemtörténetbe Joó Tibor Attraktor 2017
15140 Bibliai kézikönyv gyerekeknek Terry Jean Day, Carol J. Smith Harmat 2016
15141 Család a tündérmesékben Bárdos József Pont 2016
15142 Agresszió, öngyilkosság, addikció szerk. Gerevich József, Bácskai Erika Noran Libro 2017
15143 Az egyházi intézményrendszer története : kánonjogtörténeti bevezetés Szuromi Szabolcs Anzelm SzIT 2017
15144 Bevezetés a társadalomtudományok módszertanába Rezsőházy Rudolf Typotex 2016
15145 A 147. zsoltár magyarázata Martin Luther Prudex, Harmat 2014
15146 A 147. zsoltár magyarázata Martin Luther Prudex, Harmat 2014
15147 Szabadkőművesből református püspök : Ravasz László élete Hatos Pál Jaffa 2016
15148 XII. Piusz és a zsidók : a Vatikán titkos zsidómentési terve a náci időkben Gordon Thomas Lazi 2017
15149 Tanulmányok a holokausztról, 7. szerk. Randolph L. Braham Múlt és Jövő 2016
15150 Auschwitz-tekercs ; A pokol szívében Zalmen Gradowski Múlt és Jövő 2017
15151 Az őrület kultúrtörténete :a Bibliától Freudig, a bolondokházától a madern orvostudományig Andrew Scull Corvina 2015
15152 Boldogság hatvan fölött : második félidő 2. Bagdy Emőke Kossuth 2017
15153 Boldogan az élet delén : második félidő 1. Bagdy Emőke Kossuth 2017
15154 A csodák logikája Mérő László Kossuth 2017
15155 Biblia konkordanciával : revideált új fordítás : megjelent a reformáció kezdetének 500. évfordulójára   Kálvin 2017
15156 Biblia konkordanciával : revideált új fordítás : megjelent a reformáció kezdetének 500. évfordulójára   Kálvin 2017
15157 Képek az orosz vallásosság kultúrtörténetéből Martin C. Putna Kalligram 2017
15158 A tökéletes nyelv keresése Umberto Eco Atlantisz 2016
15159 A Nyugat alkonya 1-2. : a világtörténelem morfológiájának körvonalai Oswald Spengler Noran Libro 2011
15160 A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező szerk. Hamar Pál Eötvös 2016
15161 Létezik-e jó halál? Hegedűs Katalin Oriold 2017
15162 Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul Magay Tamás Tinta 2017
15163 A szabadság rabságában Böjte Csaba Helikon 2017
15164 A hálózatok tudománya Barabási Albert-László Libri 2016
15165 Klinikai gyermekpszichológiai tanulmányok és más írások : elmélet és terápia kölcsönhatásai Gerő Zsuzsa Flaccus 2017
15166 Szerzői jog és iparjogvédelem Lontai Endre et al. Eötvös 2017
15167 Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton : 6-8. század Pierre Riché SZIT 2016
15168 Bevezetés az Ószövetség könyveibe : bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe Rózsa Huba SZIT 2016
15169 Bevezetés az Ószövetség könyveibe : bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe Rózsa Huba SZIT 2016
15170 Bevezetés az Ószövetség könyveibe : bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe Rózsa Huba SZIT 2016
15171 Az örömök útján : Csaba testvér gondolatai derűről, jóságról, hitről és bizakodásról Böjte Csaba Lazi 2017
15172 A Vatikán harcosa : Ferenc pápa és a bátorság útja Andreas Englisch Lazi 2016
15173 Bibliaismereti kézikönyv szerk. Pecsuk Ottó Kálvin 2016
15174 Bibliaismereti kézikönyv szerk. Pecsuk Ottó Kálvin 2016
15175 Bibliai kéziatlasz Paul Lawrence Kálvin 2016
15176 Bibliai kéziatlasz Paul Lawrence Kálvin 2016
15177 Tanulmányok a holokausztról, 8. szerk. Randolph L. Braham Múlt és Jövő 2017
15178 Gyermeklélektan Mérei Ferenc, Binét Ágnes Libri 2016
15179 Gyermeklélektan Mérei Ferenc, Binét Ágnes Libri 2016
15180 Magyar nevelés, népi gondolat : adalék a huszadik századi magyar szellemtörténet egy fejezetéhez Virt László Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 2017
15181 Gyászidőben : a gyászolók lelkigondozásának lehetőségei Bodó Sára Kálvin 2016
15182 Kálvin János élete Theodor Béza Kálvin 2017
15183 Isten neve irgalmasság : beszélgetések... Ferenc pápa Helikon 2016
15184 Szimbólumok lexikona szerk. Michel Guillemot et al. Saxum 2009
15185 Eszmetörténet szerk. Dévényi Anna, Gőzsy Zoltán Kronosz 2017
15186 Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban Nyiszli Miklós Magvető 2016
15187 A hit kapuja Székely János SzIT 2017
15188 A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege : diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon, 1919-1944 Ungváry Krisztián Jelenkor 2016
15189 Divat és hagyomány Ék Erzsébet Cser 2016
15190 Szent István nemzetsége : Magyarország története 997-1301 Weisz Boglárka Gulliver 2013
15191 Mitológia : mítoszok, mondák és legendák összeáll. Alice Mills Kossuth 2016
15192 Csíksomlyó a népi vallásosságban Tánczos Vilmos Nap 2016
15193 A Szondi-teszt korszerű értelmezése Lukács Dénes Oriold 2016
15194 A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? Peter Wohlleben Park 2016
15195 Britannica Hungarica kisenciklopédia : Filozófia   Kossuth 2016
15196 Auschwitz parancsnoka voltam : Rudolf Höss emlékiratai közreadja Martin Broszat Jaffa 2017
15197 Tízparancsolat? : Tízparancsolat 12 részben szerk. Dávid istván, Vitus-Bulbuk István Exit 2016
15198 Jegyzetek a kései hagyatékból, 4. A morálról Friedrich Wilhelm Nietzsche Attraktor 2016
15199 Erős vár a mi Istenünk : Luther Márton füveskönyve Luther Márton Lazi 2017
15200 Beszélgetések a függőségről Révai Gábor Libri 2016
15201 Jézus alakja a Koránban : bevezetés a muszlim-keresztény párbeszédbe Dobos Károly Dániel SZIT 2016
15202 Nemzedékről nemzedékre : tanulmányok, visszaemlékezések : Gárdonyi Zoltán születésének 110. évfordulója és Gárdonyi Zsolt 70. születésnapja tiszteletére szerk. Szabó Balázs Kálvin 2016
15203 The history of the English Bible T. Harwood Pattison American Baptist Publ. Society 1894
15204 A református gyülekezeti éneklés (Református Egyházi Könyvtár, 25.) Csomasz Tóth Kálmán MRE 1950
15205 Közgazdaságtan Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus Akadémiai K. 2017
15206 Families & family therapy. by Salvador Minuchin Harvard University Press 1974
15207 Christianity Through the Centuries : A History of the Christian Church Kelemen Sándor Tomi Zondervan Publishing House 1981
15208 First things first : to live, to love, to learn, to leave a legacy Stephen R. Covey, A. Roger Merrill, Rebecca R. Merrill Simon & Schuster cop. 1994
15209 Nők gyönyörű igában [igehirdetés, hangdok.] Nemeshegyi Dávid Rákoshegyi Baptista Gyül. 2012
15210 Bibliai etika Chambers, Oswald Evangéliumi K. 1998
15211 Bibliai etika Chambers, Oswald Evangéliumi K. 1998
15212 Exegetikai tévedések D. A. Carson KIA 2003
15213 Exegetikai tévedések D. A. Carson KIA 2003
15214 An expository dictionary of New testament words with their precise meanings... W. E. Vine Oliphants 1957
15215 The epistle of Paul to teh Romans (Tyndale New Testament commentaries ; 6) F. F. Bruce Inter-Varsity Press : Eerdmans 1983
15216 The Broadman Bible commentary vol. 10 : Acts-1 Corinthians   Broadman c. 1970
15217 A habán kerámia Magyarországon Katona Imre Képzőművészeti Alap K. 1974
15218 Krisztus a családban Larry Christenson s.n. s.a.
15219 Sprachlicher schlüssel zum griechischen Neuen Testament szerk. Fritz Rienecker Brunnen Verlag 1952
15220 Haggai, Zechariah, Malachi (The Tyndale Old Testament commentaries) by Joyce G. Baldwin InterVarsity Press 1974
15221 Tündér-határon túl : Áprily Lajos vallásos költészete Kada Erika Kecskeméti Ref. Egyházközség 2017
15222 Iustitia Dei : a history of the Christian doctrine of justification : from 1500 to the present day A. E. McGrath University 1986
15223 The revelation of St. John, vol. 1. (The international critical commentary) R. H. Charles T. & T. Clark 1950
15224 Páncélosokkal az életért : Koszorús Ferenc, az embermentő szerk. Hantó Zsuzsa, Szekér Nóra Koszorús Ferenc Emlékbizottság 2017
15225 Tízparancsolat? : Tízparancsolat 12 részben Németh Sándor Vidám vasárnap Könyvek 2008
15226 A kövek kiáltanak : 50 történeti dokumentum az Újszövetség tanulmányozásához Grüll Tibor SZPA 2009
15227 Újszövetségi görög nyelvkönyv Tóth Eszter, Csalog Eszter SZPA 2010
15228 Újszövetségi görög nyelvkönyv Tóth Eszter, Csalog Eszter SZPA 2010
15229 The future of humanity : preaching from revelation 4 to 22 Murray Robertson Langham 2015
15230 The church : God's pilgrim people David Zac Niringiye Langham 2014
15231 Going deeper with New Testament Greek : an intermediate study of the Grammar and syntax of the New Testament Andreas J. Köstenberger, Benjamin L. Merkle, Robert L. Plummer B&H Academic 2016
15232 A grammar of the Greek New Testament in the light of historical research A. T. Robertson Broadman Press 2017
15233 Exploring theological English : reading, vocabulary, and grammar for ESL/EFL : student textbook Cheri L. Pierson, Lonna J. Dickerson, Florence R Scott Langham 2012
15234 How to understand and apply the Old Testament : twelve steps from exegesis to theology Jason S. DeRouchie P&R Publ. 2017
15235 How to understand and apply the New Testament : twelve steps from exegesis to theology Andrew David Naselli P&R Publ. 2017
15236 Parenting for peace and justice Kathleen and James McGinnis Orbis Books 1981
15237 Family therapy, concepts and methods Michael P. Nichols ; with a foreword by Philip J. Guerin, Jr. and David R. Chabot Gardner Press cop. 1984
15238 The Bible Jesus read Philip Yancey Zondervan cop. 1999
15239 D. Luther Márton egyházszervező iratai : iv. kötet : a második időszakból (1523. márc. - 1526. jan.) való iratok (Luther Márton művei, 4.) Luther Márton ; sajtó alá rend. Masznyik Endre Wigand 1908
15240 Facing shame :families in recorvery Merle A. Fossum, Marilyn J. Mason W.W.Norton & Company 1986
15241 A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945 Bucsay Mihály Gondolat 1985
15242 "Rejtett dolgokat szólok a régi időből", Zsolt 78:2b : adalékok a Szalárdi Magyar Baptista Gyülekezet 120 éves történetéhez Kelemen Sándor Tomi, Nagy István Szalárdi Magyar Baptista Gyülekezet 2011
15243 "Rejtett dolgokat szólok a régi időből", Zsolt 78:2b : adalékok a Szalárdi Magyar Baptista Gyülekezet 120 éves történetéhez Kelemen Sándor Tomi, Nagy István Szalárdi Magyar Baptista Gyülekezet 2011
15244 Szalárd és vidéke tegnap és ma Dani Zoltán, Nagy Miklós Szalárdi Polgármesteri Hivatal 2017
15245 Szalárd és vidéke tegnap és ma Dani Zoltán, Nagy Miklós Szalárdi Polgármesteri Hivatal 2017
15246 Értelmezéstörténet mint egyháztörténet Sor. szerk. Fabiny Tibor Hermeneutikai Kutatóközpon 1994
15247 Vezetők kézikönyve Szerk. Pál Lajos HVG-ORAC 2009
15248 Áradat a kiszáradt Földön Samuel Jardine, Evangéliumi K.  
15249 A tudattalan : [miképpen befolyásolja tudattalan elménk a viselkedésünket] Leonard Mlodinow ; [ford. Both Előd] Akkord 2014
15250 The power of story Leighton Ford with James Denney Navpress 1994
15251 Pszichológia mindenkinek 3. Philip Zimbardo, Robert Johnson Libri Kiadó 2018
15252 Pszichológia mindenkinek 4. Philip Zimbardo, Robert Johnson Libri Kiadó 2018
15253 A zsidó háború Flavius Josephus ; Görögből ford. Révay József Gondolat 1958
15254 Képes bibliai történetek Jankovics Marcell Akadémiai Kiadó 2015
15255 Psalmus hungaricus : Op. 13 : Kecskeméti Vég Mihály 55. zsoltára zenéjét írta Kodály Zoltán ; [Breuer János előszavával] ; [Kass János rajzaival] Zeneműkiadó 1977
15256 A régészet igazolja a Bibliát Tokics Imre Arany Forrás Kiadó 2006
15257 A keskeny úton Sükös Pál IMMÁNUEL kiadó 2004
15258 A magyar nyelvtörténet kézikönyve Szerk. Kiss Jenő, Pusztai Ferenc ; [írták Gallasy Magdolna et al.] Tinta Könyvkiadó 2018
15259 A magyarországi zsidóság története Szerk. Róna Tamás és Mezei Mónika Szent István Társulat 2018
15260 A protestáns etika kézikönyve Szerk. Fazakas Sándor ; [... szerzői Béres Tamás et al.] Kálvin Kiadó 2017
15261 A szépség szolgálatában : beszélgetések Somogyi Győzővel festészetről, grafikáról, esztétikáról Takács Gábor ; [közread. a] Fokusz Egyesület Fokusz Egyesület 2018
15262 Amerikai kulturális szótár Bart István Corvina 2017
15263 Auschwitz magyar szemmel : tanulmánykötet Pelle János K.u.K. Kiadó 2016
15264 Az idő még rövidebb története : a klasszikus ismeretterjesztő mű még közérthetőbb változata Stephen Hawking és Leonard Mlodinov ; ford. Both Előd Akkord, 2015
15265 Az oktatás korproblémái Szerk. Hunyady György [et al.] ELTE Eötvös Kiadó 2017
15266 Bibliai mesék Szunyogh Szabolcs ; [Für Emil rajzaival] Noran Libro 2017
15267 Boldogan az élet delén [hangdok.] : második félidő 1. Bagdy Emőke ; a szerző előadásában Kossuth ; Mojzer 2017
15268 Boldogság hatvan fölött : második félidő 2. Bagdy Emőke ; a szerző előadásában Kossuth ; Mojzer 2017
15269 Csönd születik Vasadi Péter Napkút Kiadó 2016
15270 Érettségi témakörök vázlata irodalomból közép- és emelt szinten : a 2017-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján [... írta Jobbágy László, Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet] Maxim 2017
15271 Érettségi témakörök vázlata magyar nyelvből : közép- és emelt szinten [... írta Brenyóné Malustyik Zsuzsanna, Jankay Éva] Maxim 2018
15272 Fabulák : a bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei valamint azoknak értelme Heltai Gáspár ; ... Keleti Arthur átiratát követve ... M. Napló 2017
15273 Fekete lyukak : a BBC Reith-előadásai Stephen Hawking ; a bevezetőt és a jegyz. írta David Shukman , ford. Both Előd Akkord 2017
15274 Felvidék 1929-1939 : A második évtized csehszlovák uralom alatt Popély Gyula Magyar Napló ; Írott Szó Alapítvány 2017
15275 Harminc év napsütés : egy csendes kalendárium Grecsó Krisztián Magvető 2017
15276 Hasonlatszótár : a magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai Balázsi József Attila Tinta Könyvkiadó 2017
15277 Heraldika : a Magyar Királyság államcímerei és vármegyecímerei a XIX. század harmadik harmadában Csáky Imre ; [... ford. Vissi Zsuzsanna] ; [térképeket és címerrajzokat kész. ... Torma Károly ... és Rúzsa Katalin ...] Corvina 2017
15278 Hiedelmeink : az emberi gondolatok építőkövei Tóth Balázs, Csányi Vilmos Libri 2017
15279 Isten veled, materializmus! : tényleg az anyag irányítja a világot? Mit mond erről a tudomány, a vallás, a filozófia? Héjjas István Eötvös J. Kvk 2017
15280 Magad, uram Fa Nándor Libri 2017
15281 Képírás - képolvasás : Az erdélyi magyar művészetről Banner Zoltán Pallas-Akadémia Könyvkiadó 2016
15282 Köztéri szobrok kincsestára : válogatás a magyarországi köztéri plasztika 1945 utáni remekeiből Kertész László ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány ... Írott Szó Alapítvány 2017
15283 József : Bibliai történetek Szokács Eszter Csimota 2017
15284 Magyar-angol közmondásszótár : 1111 magyar közmondás és szólás fordítása és angol megfelelője Nagy György Tinta Könyvkiadó 2017
15285 Mesék útkeresőknek : meseterápia Boldizsár Ildikó ; a szerző előadásában Kossuth ; Mojzer 2018
15286 Mindszenty és alternatívái : szubjektív irat Virt László Cédrus Művészeti Alapítvány ; Napkút Kiadó 2016
15287 Nyelvészeti ínyencfalatok Tótfalusi István Tótfalusi István 2017
15288 Ókontri : A rög gyermekei III. Oravecz Imre Magvető 2018
15289 Ondrok gödre : A rög gyermekei I. Oravecz Imre Magvető 2016
15290 Óvodások Bibliája [szöveg Bethan James] ; [ill. Kállai Nagy Krisztina] Harmat Kiadó 2017
15291 Özséb Szentmihályi Szabó Péter Szent István Társulat 2016
15292 Papírszínház : módszertani kézikönyv [szerk. Csányi Dóra, Simon Krisztina, Tsík Sándor] ; [... ill. Maros Krisztina] Csimota 2016
15293 Kertésznapló ; Saul fia-napló Kőbányai János ; [fotó: Kőbányai János] Múlt és Jövő Kiadó 2016
15294 Szentek bölcsességei Carol Kelly-Gangi ; ford. Pulai Veronika Lazi Könyvkiadó 2017
15295 Szociálpszichológia Eliot R. Smith, Diane M. Mackie, Heather M. Claypool ELTE Eötvös Kiadó 2016
15296 Szorongó gyerekek : hogyan öntsünk bátorságot gyermekünkbe, és hogyan erősítsük az önbizalmát? Felicitas Römer ; [az illusztrációkat Julia Dürr kész.] ; [ford. Jakab Judit] Saxum 2017
15297 Velázquez - Művészeti írások Hamvas Béla ; Rátóti Zoltán előadásában Kossuth Kiadó ; Mojzer Kiadó 2017
15298 Versek Dante Alighieri ; ford. Simon Gyula Eötvös J. Kvk. 2017
15299 Vízcsepp Tasi Katalin ; ill. Maros krisztina ; szerk. Csányi Dóra Csimota 2016
15300 Zuhanás a végkifejlet felé Poszler György Magvető 2016
15301 1500 fogalom magyar nyelv és irodalomból [összeáll. Palotásné Nagy Éva] Maxim 2018
15302 Szövegtani munkafüzet : közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok Gaál Edit Tinta 2018
15303 Szövegtani munkafüzet : közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok Gaál Edit Tinta 2018
15304 Szövegértési feladatok : munkafüzet a szövegértés fejlesztéséhez Forgács Róbert, Kertész Rita Tinta cop. 2014
15305 Szövegértési feladatok : munkafüzet a szövegértés fejlesztéséhez Forgács Róbert, Kertész Rita Tinta cop. 2014
15306 Szókincsbővítő munkafüzet : feladatok a Tinta Könyvkiadó Értemező szótár+ kiadványához Böszörményi Csaba Tinta 2011
15307 Szókincsbővítő munkafüzet : feladatok a Tinta Könyvkiadó Értemező szótár+ kiadványához Böszörményi Csaba Tinta 2011
15308 Magyar szókincsteszt munkafüzet : 40 feladatsor 5 szinten Kiss Gábor, Lukács Lilla Tinta 2017
15309 Magyar szókincsteszt munkafüzet : 40 feladatsor 5 szinten Kiss Gábor, Lukács Lilla Tinta 2017
15310 Vallási szavak kisszótára Erdős Attila, Kiss Gábor Tinta 2016
15311 Bűnök és erények a Bibliában összeáll. Wappler József Tinta 2016
15312 Úton Isten felé : Szent Ágoston 1200 iránymutatógondolata latinul és magyarul Kiss Bernadett Tinta 2018
15313 Magyar nyelv : szintek, síkok, hálózatok írta Gaál Edit Tinta 2016
15314 Semmelweis, az anyák megmentője : a legnagyobb magyar orvos életregénye Theo Malade ; [ford. Váradi Sándor] ; [... adatokkal kieg. Halápy Ferenc] Tinta 2018
15315 Keresztnevek : a legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről Fercsik Erzsébet, Raátz Judit Tinta 2017
15316 Latin - magyar alapszótár Goreczky Zsolt ; [a rajzokat kész. Fekete Balázs] ; [... közrem. Bolbás Bettina] Tinta 2014
15317 1 Esdras : introduction and commentary on the Greek text in Codex Vaticanus by Michael Bird ; Ed. Stanley E. Porter, Richard S. Hess, John Jarick Brill, cop. 2012
15318 Hosea : a commentary based on Hosea in Codex Vaticanus by W. Edward Glenny ; Ed. Stanley E. Porter, Richard S. Hess, John Jarick Brill, 2013
15319 Amos : a commentary based on Amos in Codex Vaticanus by W. Edward Glenny ; Ed. Stanley E. Porter, Richard S. Hess, John Jarick Brill, 2013
15320 Exodus : a commentary on the Greek text of Codex Vaticanus by Daniel M. Gurtner ; Ed. Stanley E. Porter, Richard S. Hess, John Jarick Brill, 2013
15321 Ezekiel : a commentary based on Iezekiĺel in Codex Vaticanus by John W. Olley ; Ed. Stanley E. Porter, Richard S. Hess, John Jarick Brill, 2009
15322 Jeremiah : a commentary based on Ieremias in Codex Vaticanus by Georg Walser ; Ed. Stanley E. Porter, Richard S. Hess, John Jarick Brill, 2012
15323 Micah : A Commentary Based on Micah in Codex Vaticanus W. Edward Glenny Brill 2015
15324 Joshua : Jesus, son of Nauĺe, in Codex Vaticanus by A. Graeme Auld. Brill 2005
15325 On the writing of New Testament commentaries Ed. by Stanley E. Porter and Eckhard J. Schnabel Brill 2013
15326 New Testament commentary Luke 1-5 John MacArthur Moody 1982
15327 New Testament commentary Luke 11-17 John MacArthur Moody 1982
15328 New Testament commentary Mark 9-16 John MacArthur Moody 1982
15329 New Testament commentary Mark 1-8 John MacArthur Moody 1982
15330 New Testament commentary 1 Peter John MacArthur Moody 1982
15331 New Testament commentary Revelation 1-11 John MacArthur Moody 1982
15332 New Testament commentary 1-3 John John MacArthur Moody 1982
15333 New Testament commentary Galatians John MacArthur Moody 1987
15334 New Testament commentary Acts 13-28 John MacArthur Moody 1996
15335 New Testament commentary Matthew 1-7 John MacArthur Moody 1985
15336 New Testament commentary Hebrews John MacArthur Moody 1983
15337 New Testament commentary Matthew 8-15 John MacArthur Moody 1987
15338 New Testament commentary John 12-21 John MacArthur Moody 2008
15339 New Testament commentary Romans 1-8 John MacArthur Moody 1991
15340 New Testament commentary Colossians & Philemon John MacArthur Moody 1992
15341 New Testament commentary James John MacArthur Moody 1998
15342 New Testament commentary 1 Timothy John MacArthur Moody 1995
15343        
15344 New Testament commentary Romans 9-16 John MacArthur Moody 1994
15345 New Testament commentary Index John MacArthur Moody 2016
15346 New Testament commentary 2 Corinthians John MacArthur Moody 2003
15347 New Testament commentary 1 Corinthians John MacArthur Moody 1984
15348 New Testament commentary 2 Peter & Jude John MacArthur Moody 2005
15349 New Testament commentary Philippians John MacArthur Moody 2001
15350 New Testament commentary 1 & 2 Thessalonians John MacArthur Moody 2002
15351 New Testament commentary Matthew 16-23 John MacArthur Moody 1988
15352 The MacArthur New Testament commentary John 1-11 John MacArthur Moody 2006
15353 New Testament commentary Matthew 24-28 John MacArthur Moody 2014
15354 New Testament commentary Matthew 24-28 John MacArthur Moody 1989
15355 New Testament commentary Luke 6-10 John MacArthur Moody 2011
15356 New Testament commentary Ephesians John MacArthur Moody 1986
15357 New Testament commentary Acts 1-12 John MacArthur Moody 1994
15358 New Testament commentary 2 Timothy John MacArthur Moody 1995
15359 New Testament commentary Titus John MacArthur Moody 1996
15360 New Testament commentary Revelation 12-22 John MacArthur Moody 2000
15361 Let there be light Bradley Knight Brentwood-Benson 2006
15362 The cross changes eveything Created by Jeff Bumgardner and Joel Lindsey ; Arranged & orchestrated by J. Daniel Smith Brentwood-Benson Music 2014
15363 Ready to sing Arranged & orchestrated by Russel Mauldin Brentwood-Benson 2015
15364 Everlasting praise 3 : Orchestration Arranged by Mike Speck & Stan Whitemire ; Orchestrated by Wayne Haun & Chris McDonald Lillenas Publishing Company 2011
15365 Victory in Jesus : 32 favori the Hymns and Gospel songs Thomas Fettke Pybl. Comp  
15366 Jesus! the Resurrection of the Messiah Mary McDonald and Rose Aspinall ; Orchestration by Michael Lawrence and Ed Hogan Lorenz Publ. Comp 2018
15367 More Gospel Truths : Orchestration Orchestration by Richard Kingsmore ; Words and Music by Steven Green and Douglas McKelvey ; Arranged by Bruce Greer Pilot Point Music, 1996
15368 Everlasting praise Arranged by Mike Speck and Russel Mauldin ; Orchestrated by Russel Mauldin Psalm-Singer 2004
15369 Az öt világvallás : bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám Helmuth von Glasenapp ; [Utószó: Lukács József] Gondolat 1987
15370 És az állam gondoskodik... [Benza Béla, Molnár László, Radoszáv Miklós, Mikus Gyula, Janda Iván, Barta György] PolgART 2001
15371 A társas érintkezés pszichológiája Forgács József = Joseph P. Forgas ; [ill. Richard Jones] ; [ford. László János] Kairosz [2009]
15372 Ti vagytok a föld sója : Máté 5,13 : Igehirdetések gyűjteménye Kiss Ferenc ... és Ungár Aladár ; [... összegyűjt. és összeáll. Vohmann Péter] ; [közr. a] Keresztyén Testvér Gyülekezet PRIMO KIADÓ 1994
15373 Bevezetés a szociológiába Andorka Rudolf Aula 1995
15374 Áradat a kiszáradt Földön Samuel Jardine, Evangéliumi Kiadó  
15375 Inkulturáció, egyház, Európa : Az evangélium és a kultúrák átültetése Boda László Mundecon Kiadó 1994
15376 Nyitás a végtelenre : Ady Endre, József Attila, Németh László Hegedüs Loránt ; [kiad. a ... Szabadság Téri Református Egyházközség] Szabadság Téri Ref. Egyhközs [1989]
15377 A kiadványszerkesztés : 2. Szöveg Énekes Ferenc Novella 2001
15378 A treatise of ruling elders and deacons : In which, these things which belong to the understanding of their office and duty, are clearly and shortly set down by a Minister of the Church of Scotland James Guthrie re-printed by the heir of Andrew Anderson, printer to their most excellent Majesties 1690
15379 The universe next door : a basic world view catalog James W. Sire InterVarsity Press cop. 1988
15380 Deuteronomy Telford Work Brazos Press cop. 2009
15381 Jesus then and now Watson, David ; Jenkins, Simon Lion Book 1983
15382 Where is God when it hurts? Philip Yancey Zondervan Pub. House cop. 1990
15383 A shepherd looks at Psalm 23, by Phillip Keller Zondervan Pub. House [cop. 1970]
15384 Jesus the Messiah, : being an abridged edition of 'The life and times of Jesus the Messiah' by Alfred Edersheim re-printed Eerdmans 1981
15385 Bible and ethics in the Christian life Bruce C. Birch, Larry L. Rasmussen Augsburg Pub. House cop. 1976
15386 The orthodox church Timothy Ware Ware 1963
15387 The Transforming Vision : Shaping a Christian World View Walsh, Brian J. and Middleton, J. Richard Intervarsity Press 1984
15388 God in New Testament theology Larry W. Hurtado Abingdon Press cop. 2010
15389 New Testament theology : communion and community Philip F. Esler Fortress Press cop. 2005
15390 The relevance of the prophets R. B. Y. Scott. Macmillan [1968]
15391 A manual for writers of term papers, theses, and dissertations Kate L. Turabian University of Chicago Press 1996
15392 The existence of God by Wallace I. Matson Cornell University Press [1965]
15393 Dare to be true : living in the freedom of complete honesty Mark D. Roberts Waterbrook Press 2003
15394 The best of Peter Marshall comp. and ed. by Catherine Marshall Chosen Books cop. 1983
15395 Jesus in Beijing : how Christianity is transforming China and changing the global balance of power David Aikman Regnery Pub. ; Distributed to the trade by National Book Network cop. 2003
15396 The life and times of Jesus the Messiah : part one Alfred Edersheim Eerdmans 1980
15397 Family communication : an integrated systems approach Evelyn Sieburg Gardner Press cop. 1985
15398 The interlinear Hebrew-Aramaic Old Testament [ford.]Jay P. Green, Sr Hendrickson 1976
15399 Heaven Randy Alcorn Tyndale House Publishers cop. 2004
15400 The history of the church from Christ to Constantine Eusebius ; Transl. with an introd. by G. A. Williamson Chaucer Press 1965
15401 Stewards of the poor : the man of God, Rabbula, and Hiba in fifth-century Edessa transl. and introd. by Robert Doran Cistercian Publications cop. 2006
15402 Az utolsó magyar királykoronázás : IV. Károly király és Zita királyné koronázási ünnepsége Budapesten 1916. december végén Maczó Ferenc ; [a képanyagot gyűjt., összeáll. és szerk. Maczó Ferenc és Rákossy Anna] ; [fotók: Bakos Ágnes et al.] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet MTA BTK TTI 2018
15403 A magyar történet folytatója : tanulmányok Istvánffy Miklósról szerk. Ács Pál, Tóth Gergely MTA BTK TTI 2018
15404 Egy elfeledett koronázás a reformkorban : az utolsó pozsonyi uralkodókoronázás 1830 őszén szerk. Soós István MTA BTK TTI 2017
15405 A Szent Korona hazatér : a magyar korona tizenegy külföldi útja : 1205-1978 szerk. Pálffy Géza ; kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet 2018
15406 Coronatio Hungarica in nummis : a magyar uralkodók koronázási érmei és zsetonjai, 1508-1916 Soltész Ferenc Gábor, Tóth Csaba, Pálffy Géza ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum MTA BTK TTI 2016
15407 A Szent Korona amerikai kalandja és hazatérése Glant Tibor ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Debreceni Egyetemi K 2018
15408 Augsburg, Wien, München, Innsbruck : die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich : Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Enikő Buzási, Géza Pálffy ; [Hrsg. Institut für Geschichte des Forschungszentrums für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften] Inst. für Geschichte des Forschungszentrums für Humanwissenschaften UAW 2015
15409 Egy új együttműködés kezdete : Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés [szerk. Dominkovits Péter, Katona Csaba] MNL GyMSM Soproni Levéltára : MTA Bölcsészettudományi Közp. Történettudományi Intézet 2014
15410 A Szent Korona Sopronban : Nemzeti kincsünk soproni emlékhelyei : Mollay Károly (1913-1997) emlékére Pálffy Géza ; [térképek Nagy Béla] ; [fotó Bariska István et al.] ; [összefogl. Dominkovitsné Szakács Anita] MNL GyMS M. Soproni Levéltára : MTA Bölcsészettudományi Kut. Közp. Történettudományi Int. 2014
15411 Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban : 16-18. század Tóth Gergely ; [közread. a. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet] MTA BKK TTI, 2016
15412 A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században Pálffy Géza História : MTA Törttud. Int. 2010
15413 Clio inter arma : tanulmányok a 16-18. századi magyarországi történetírásról szerk. Tóth Gergely MTA BTK TTI 2014
15414 A Szent korona és koronázási kincseink nyomában Bárány Krisztián, Bárány Dániel   2016
15415 Sámuel első és második könyvének magyarázata Rossier, Henri Evangéliumi Kiadó 2008
15416 Sámuel első és második könyvének magyarázata Rossier, Henri Evangéliumi Kiadó 2008
15417 Sámuel első és második könyvének magyarázata Rossier, Henri Evangéliumi Kiadó 2008
15418 A Jézus dosszié : Egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül Strobel, Lee ; ford. Székely György ; fel.szerk. Lehoczky Tünde Harmat Kiadó 2005
15419 Az Ige útján sántikálva : Teológiai önéletrajz Vassady Béla   1993
15420 A Jézus-dosszié : egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül Lee Strobel ; [ford. Székely György] Harmat 2005
15421 Növénynevek enciklopédiája : az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása Rácz János Tinta Kiadó 2013
15422 Nincsen rózsa tövis nélkül : növény-, virág- és gyümölcsneves szólások, közmondások szótára Bárdosi Vilmos Tinta Kiadó 2019
15423 Itt van a kutya elásva! : állatneves magyar szólások, közmondások szótára Bárdosi Vilmos Tinta Kiadó 2018
15424 Nyelvészeti kisszótár : 2500 hagyományos és modern nyelvészeti fogalom magyarázata Kiss Gábor, Kohári Anna Tinta Kiadó 2019
15425 Anya - nyelv - búvár : [nyelvi játékok] Szőcsné Antal Irén ; sor.szerk. Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor Tinta Kiadó 2017
15426 Újságíróiskola : gyakorlati útmutató Daniss Győző Tinta Kiadó 2012
15427 Magyar nyelv : szintek, síkok, hálózatok írta Gaál Edit Tinta Kiadó 2016
15428 Nyelvjárástani munkafüzet : feladatok a magyar nyelv területi változatosságának megismeréséhez Parapatics Andrea Tinta Kiadó 2018
15429 A tulajdonnevek helyesírása : munkafüzet a különböző típusú nevek, címek írásához Cs. Nagy Lajos Tinta Kiadó 2018
15430 Angol elöljárószavas kifejezések szótára : 2080 kifejezés angolul és magyarul példamondatokkal : Dictionary of English prepositional phrases : 2080 English and Hungarian Expressions with Sentences Nagy György Tinta Kiadó 2018
15431 Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal Rónay Ágnes Tinta Kiadó 2018
15432 48 szerelmes vers 29 angol, amerikai, ír és skót költőtől angolul és magyarul Tótfalusi István fordításában = 48 love poems by 29 poets from England, America, Ireland and Scotland in English and Hungarian by István Tótfalusi   Tinta Kiadó 2016
15433 Angol - magyar alapszótár Vizi Katalin ; [sorozatszerk. Temesi Viola] ; [ill. Fekete Balázs] Tinta Könyvkiadó, 2007
15434 Angol - magyar alapszótár Vizi Katalin ; [sorozatszerk. Temesi Viola] ; [ill. Fekete Balázs] Tinta Könyvkiadó 2007
15435 Meseszótár : 1400 régi, népies szó és népmesei szófordulat magyarázata példamondatokkal Zsák Éva Indira, Petróczi Andrea ; [társszerzőként közrem. és az illusztrációkat kész. Duhaj Regina és Pék Andrea] Tinta Kiadó 2018
15436 A boldogság titka : ókori szerzők 1700 jótanácsa összeáll. Kiss Bernadett Tinta Kiadó 2018
15437 One focus : A daily encouragement to keep your eyes on Jesus Stephanie B. Blake Blake 2016
15438 The prayer driven life by Stephanie B. Blake Revival Nation Publ 2008
15439 Etikai jegyzetek Alföldy-Boruss Dezső Ébredés 1994
15440 A megbocsátás gyógyító ereje Bob Gass, Debby Gass MaiI Ige 2019
15441 Himnológia Beharka Pál BTA Himnológia Tanszék 2013
15442 Énekeljünk 1.   Evangéliumi Magvető  
15443 Bevetés a gyakorlati teológiába Hegyi András Baptista Teológiai Akadémia 2001
15444 Máté evangéliuma a görög eredetiből ford. és magy. Almási Tibor Gyuró Technik Kft. 1989
15445 Kornya Mihály és családja származástörténete : szakdolgozat Kelemen Sándor Tomi Theologos Kiadó  
15446 Kornya Mihály és családja származástörténete Kelemen Sándor Tomi Theologos Kiadó 2017
15447 Zsidó naptár : szokások, szabályok és imák, hasznos tudnivalók az 5778. esztendőre : 2018.szeptember 10. - 2019. szeptember 29. Szerk. Cseh Viktor Budapesti Ortodox Rabbinátus, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 2018
15448 Az igazsághoz ragaszkodva... : lelkipásztori vallomás Sípos Ete Álmos ; [kiad. az Ébredés Alapítvány] Ébredés Kvk. 2011
15449 Pami : emlékek, élmények, kalandok Antal Imre ; [közread. az] EPS Trade Kft. EPS Trade Kft. 2000
15450 Pszichológiai lexikon Norbert Sillamy ; [ford. Moussong-Kovács Erzsébet, Csaba Emese, Dobó Judit] Corvina 1997
15451 Újszövetségi etika Bolyki János Kálvin 1998
15452 Magyarázó jegyzetek a Bibliához : az új Scofield-Biblia 1967. évi kiadása alapján C. I. Scofield PRIMO 1993
15453 Élő reménység Viczián János Viczián Jánosné 2018
15454 Közép-Kelet-Európa zsinagógáinak világa Kiss Erika Logos Kiadó 2018
15455 A worm's eye view of space Eric C Barrett International Bible Society 2017
15456 Isten országának képeskönyve : Jézus Krisztus példázatainak mai üzenete Borzási István ; [kiad. a '4H' Magyar Misszió] 4H' Magyar Misszió 2017
15457 Isten országának képeskönyve : Jézus Krisztus példázatainak mai üzenete Borzási István ; [kiad. a '4H' Magyar Misszió] 4H' Magyar Misszió 2017
15458 Bibliatörténet madártávlatból Kovács József 4H Magyar Misszió 2017
15459 Bibliatörténet madártávlatból Kovács József 4H Magyar Misszió 2017
15460 Mindeddig... : az első magyarországi baptista gyülekezet története Gerzsenyi László, Miklya Luzsányi Mónika Harmat - Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet 2007
15461 Szöveggyűjtemény az 1848/49 évi szabadságharc idején megjelent lapokból Halmos Sándor Halmos 2018
15462 Lelkigondozás szupervízió pasztorálpszichológia Helmut Weiss ; [ford. Hieble-Novák Erika, Kocsev Márton, Pólya Katalin] Exit Kiadó 2011
15463 Modern gyermeknevelés 1. : 8 útmutató előadás a mai gyerekneveléshez Előadók: Ranscgburg Jenő, Vekerdy Tamás, F.Várkonyi Zsuzsa Életrevaló gyerek  
15464 Modern gyermeknevelés 2. Bóna László Életrevaló gyerek  
15465 Modern gyermeknevelés 3. Alkér Orsolya, Jagodics Tamás Életrevaló gyerek  
15466 Hová tűnt az örömhír? Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika] Harmat 2017
15467 Dihungila dihia-dihia dia Mukelenge wetu ne Musungidi wetu Yesu Kilisto   Sociétés bibliques au Congo [1961]
15468 Szent Biblia : azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szent Írás Magyar nyelvre ford. Károli Gáspár Landerer Mihály 1804
15469 Magyar concordantzia avagy 1.köt. A-L Írta ... Körösi Mihály Szerentsi Nagy István [Streibig józsef] 1788
15470 Magyar concordantzia avagy 2.köt. K-V Írta Körösi Mihály Szerentsi Nagy István 1788
15471 84 prédikációja Szathmári Pap Sándor Bethlen K. 1766
15472 Papp Ferenc kéziratos feljegyzései ; Halotti versek magyarul és deákul Papp Ferenc   1825
15473 Robertson Wilhelm amerikai históriája : 2.köt. Robertson Wilhelm Patzko 1809
15474 Szent Írás' értelmére vezérlő magyar leksikon, mellyben a' Szent Írásban elő-forduló példázolások, /typusok/ és ábrázolások, /emblemak/ lelki értelmek szerint rövideden kivilágosíttatnak Bod Péter ... által   1775
15475 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 1. köt. (A bis Aslang)   Bibliographisches Inst. 1893
15476 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 2.Bd. (Anmanit bis Biostatik)   Bibliographisches Inst 1893
15477 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 3. Bd. (Bist bis Chemizalien)   Bibliographisches Inst 1893
15478 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 4.Bd. (Chemillé bis Dingelstedt)   Bibliographisches Inst 1894
15479 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 5. Bd. (Dinger bis Ethicus)   Bibliographisches Inst 1894
15480 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 6. Bd. (Ethik bis Gaimensheim)   Bibliographisches Inst 1894
15481 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 7. Bd. (Gain bis Großkopta)   Bibliographisches Inst 1894
15482 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 8. Bd. (Großkrenz bis Hübbe)   Bibliographisches Inst 1895
15483 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 9. Bd. (Hübbe - Schleiden)   Bibliographisches Inst 1895
15484 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 10. Bd. (Kaustik bis Langenan)   Bibliographisches Inst 1895
15485 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 11. Bd. (Langenbeck bis Mauri)   Bibliographisches Inst 1895
15486 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 12. Bd. (Maurin bis Nordsee)   Bibliographisches Inst 1895
15487 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 14. Bd. (Politik bis Ruffisches Reich)   Bibliographisches Inst 1896
15488 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 15 Bd. (Ruffisches Reich bis Sirte)   Bibliographisches Inst 1897
15489 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 16 Bd. (Sirup bis Turkmenen)   Bibliographisches Inst 1897
15490 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 17. Bd. (Turkas bis Zz)   Bibliographisches Inst 1897
15491 Meyers Konversations Lexikon : ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens 18 Bd. (Erganzungen und Nachtrage-Register)   Bibliographisches Inst 1898
15492 Der Jeweis des Glaubens.Monatschrift zur Begründung und Wertheidigung der christlichen Wahrheit für Gebildete 6. Bd. D. Andrea, L. Brachmann Verlag von C. Bertelsmann 1870
15493 Der Jeweis des Glaubens.Monatschrift zur Begründung und Wertheidigung der christlichen Wahrheit für Gebildete 7. Bd. D. Andrea, L. Brachmann C. Bertelmann 1870
15494 Der Jeweis des Glaubens.Monatschrift zur Begründung und Wertheidigung der christlichen Wahrheit für Gebildete 8. Bd. D. Andrea, L. Brachmann Verlag von C. Bertelsman 1871
15495 Der Jeweis des Glaubens.Monatschrift zur Begründung und Wertheidigung der christlichen Wahrheit für Gebildete 8. Bd. D. Andrea, L. Brachmann Verlag von C. Bertelsmann 1872
15496 A protestáns egyházalkotmány alapelvei a 16-dik századi főbb reformátorok, vallástételek és egyházszervezetek bizonyítása szerint Révész Imre Réthy Lipót, 1856
15497 Protestáns egyházalkotmány tekintettel történeti fejlődésére Kerkápoly Károl Reformált Főtanoda 1860
15498 Egyházi Törvénykönyv, mely a Komjáthiban készült 5 osztályú kánonokat és a dunántúli helv. hitv. evang. egyházkerület szabályrendeleteit foglalja magában ..kiad. Széki Béla Evang. Reformált F. 1867
15499 Gondolatok írta B. Eötvös József Ráth Mór 1884
15500 Köztiszteletre rendelt énekes-könyv, zsoltárok és dicséretek néhány imádsággal   Telegdy K. Lajos 1877
15501 Katholikus ágazatos hittan 1.köt. írta Katschthaler János ; ford. és kiad. Kiss János Pallas 1896
15502 Katholikus ágazatos hittan 4. köt. írta Katschthaler János ; ford. és kiad. Kiss János Pallas 1898
15503 Katholikus ágazatos hittan 6.köt. Katschthaler János ; ford. Kiss János Pallas 1899
15504 A magyarok története rövid előadásokban Horváth Mihály ; sajtó alá rend. Sebestyén Gyula Franklin-Társulat 1887
15505 Miért értjük félre egymást? : kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy buknak [ford. Reményi Andrea Ágnes] ; Deborah Tannen Tinta 2019
15506 Filozófiai kislexikon Steiger Kornél Fiesta ; Saxum cop. 1999
15507 Bibliai kislexikon Magyar István Lénárd ; sor. szerk. Kisbán Gyula Fiesta : Saxum cop. 2000
15508 Történeti fogalmak kisszótára : [A - Zs] [összeáll. és szerk. Simándi Irén] ; [a címszavakat írták Borsányi-Schmidt Ferenc et al.] Korona 1999
15509 Történeti fogalmak kisszótára : [A - Zs] [összeáll. és szerk. Simándi Irén] ; [a címszavakat írták Borsányi-Schmidt Ferenc et al.] Korona 1999
15510 Szociálpszichológia Csepeli György Akadémiai Kiadó 1973
15511 Az Örmény Apostoli Egyház fel. kiad. Avanesian Alex Arménia Népe Kulturális Egyesület [200?]
15512 Német-magyar szótár 2. köt. L-Z Halász Előd Akadémiai Kiadó 1977
15513 Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois szerk. Eckhardt Sándor ; par Alexandre Eckhardt Akadémiai Kiadó 1987, cop. 1959
15514 Filozófia : 111 színes oldal, 1125 tárgyszó Peter Kunzmann, Franz Peter Burkard, Franz Wiedmann ; rajzolta Axel Weiss ; ford. Jenei Kinga, Jenei Zsolt Springer Verlag 1993
15515 SH atlasz : Pszichológia Hellmuth Benesch ; rajzolta Hermann és Katharina von Saalfeld Springer Hungarica 1994
15516 Stilisztikai lexikon : stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve Szathmári István Tinta Kvk. 2004
15517 A filozófia rövid története : A Védáktól Wittgensteinig Lendvai L. Ferenc, Nyíri J. Kristóf Kossuth 1985
15518 Vallási vademecum írta Tótfalusi István ; [Buday Árpád et al. rajzainak felhasználásával] ; [reprodukció Csomor László] ; [kiegészítő rajzok Szecskó Ágnes] ; [fel. szerk. Szathmáry Éva] Móra ; Szent Gellért Egyházi Kiadó 1992
15519 Hogyan adjuk el magunkat? Joe Girard ; ford. Kapovits Albert Bagolyvár 1994
15520 Mit tudsz önmagadról? Mohás Lívia ; [Sajdik Ferenc rajzaival] Magyar Könyvklub 1975
15521 Találkozás önmagunkkal Mohás Lívia ; Sajdik Ferenc rajz. Magyar Könyvklub 2002 cop. 1979
15522 Einstein álma és egyéb írások Stephen Hawking ; [ford. Ungvárainé Nagy Zsuzsanna és Ungvárai János]. Vince Kiadó 1999
15523 EQ : érzelmi tesztek könyve : mekkora az Ön emocionális intelligenciája? Siegfried Brockert, Gabriele Braun ; [ford. Rónaszegi Éva] Saxum Kft 1997
15524 Ismerd meg igazi önmagad! [szerk. Janet Cave, Robert Doyle] ; [ford. Bihari Katalin] Gemini Budapest [1994]
15525 A zsidókhoz írt levél magyarázata Kálvin János [szerző]* Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya 1965
15526 Gondolatok a Római levélről ; A tapasztalat könyve : Gondolatok a Filippiekhez írt levélről Brockhaus, Rudolf & Darby, J. N. Evangéliumi Kiadó  
15527 Szemeimet a hegyekre emelem : elmélkedések az év minden napjára [Billy Graham] ; [ford. Gerzsenyi László és Bartha Ferencné] Mo. Szabadegyházak Tanácsa 1989
15528 Szociálpszichológia Paul F.Secord, Carl W.Backman ; [ford.Józsa Péter] Kossuth Kiadó-Mezőgazdasági Kiadó 1972
15529 Magyar jezsuita misszió Kínában Vámos Péter Akadémiai Kiadó 2003
15530 Idegen szavak és kifejezések kéziszótára [szerk. a New Angel Kft.] Merényi [1996]
15531 A szó becsülete : Íróink az anyanyelvről, 1541-1980 [vál. és szerk. Z. Szabó László és Wacha Imre] ; [írta Sylvester János et al.][kiad. a Hazafias Népfront Országos Tanácsa] HNOT 1985
15532 Magyar-francia kéziszótár = Dictionnaire hongrois-français szerk. Eckhardt Sándor ; par Alexandre Eckhardt Akadémiai Kiadó 1987
15533 Német - magyar kéziszótár = Deutsch-ungarisches Handwörterbuch Halász Előd ; [szerk. ... Rátz Ottó, Kádár Pálné] Akadémiai Kiadó, 1994 cop. 1969
15534 Magyar - német kéziszótár Halász Előd ; [szerk. ... Rátz Ottó, Skripecz Sándor, Stelczer Árpád] ; [mtárs ... Ármósné Eisenbarth Magda] Akadémiai Kiadó 1994 cop. 1973
15535 Magyar-német kéziszótár = Ungarisch-deutsches Handwörterbuch Halász Előd ; [szerk. Rátz Ottó, Skripecz Sándor, Stelczer Árpád ; munkatárs Ármósné Eisenbarth Magda] Akadémiai Kiadó 1987
15536 Német-magyar szótár I. = Deutsch-ungarisches Wörterbuch Halász Előd Akadémiai Kiadó 1977
15537 Orosz-magyar szótár = Russko-vengerskij slovarb szerk. Hadrovics László, Gáldi László ; [... munkatársai Décsi Gyula et al.] ; sostavili L. Hadrovič, L. Galbdi Akadémiai Kiadó 1959
15538 Német-magyar szótár I. = Deutsch-ungarisches Wörterbuch I. A-K Halász Előd ; [szerk. Rácz Ottó és Skripecz Sándor vezetésével Ármósné Eisenbarth Magda, Bödey József, Décsi Gyula, Kádár Pálné, Karcsay Sándor, Tamáskáné Gőbel Marianne] Akadémiai Kiadó 1983
15539 Német-magyar szótár II. = Deutsch-ungarisches Wörterbuch II. [L-Z] Halász Előd Akadémiai Kiadó 1983
15540 Emil Brunner : Újraértékelés Alister E. McGrath ; ford. Szabadi István Kálvin 2018
15541 A könyvtáros gyakorlati szótára : Dictionarium bibliothecarii practicum : 20 nyelvű szakszótár a könyvtári feldolgozó munkához ... Pipics Zoltán Gondolat 1964
15542 A társadalmi magatartás előrejelzése szerk. V. A. Jadov ; [ford. Rudas János] ; [írta L. V. Borzikova et al.] Gondolat 1983
15543 Hit - tudomány : a jövő szolgálatában Bárczay Gyula.. et al. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1973
15544 A szerzői jogi törvény magyarázata [szerk. Gyertyánfy Péter] ; [szerzők Bogsch Attila et al.] Complex K 2006
15545 Családi jog Szeibert Orsolya Novissima 2004
15546 Gyermeki jogok, gyermekvédelem Filó Erika, Katonáné Pehr Erika HVG-ORAC 2009
15547 Pázmány Péter művei [a vál., a szöveggondozás és a jegyzetek Tarnóc Márton munkája] Szépirod. Kvk 1983
15548 Az öt világvallás : bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám Helmuth von Glasenapp ; [Utószó: Lukács József] ; ford. Pálvölgyi Endre Gondolat 1987
15549 Gondolatok a Hegyibeszédről [E. G. White] ; ford. Kormos Jenőné Advent 1993
15550 Hitvilág és történelem : tanulmányok az ókori vallások köréből Hahn István ; [vál. és szerk. Balázs György] Kossuth Kiadó 1982
15551 Hitvilág és történelem : tanulmányok az ókori vallások köréből V. P. Alekszejev ; [ford. Zalai Edvin] Gondolat 1977
15552 Zarándok az Úr pitvarában : versek Csia Lajos Szerző 1978
15553 Emlékirataim Mindszenty József Vörösváry István kiadása 1974
15554 A vallás kialakulásának kezdetei Jóri János Akadémiai Kiadó 1970
15555 A segítő kapcsolat mint a személyes segítség alapja Ruth Bang ; [ford. és a bev. írta Szilágyi Vilmos] Tankvk 1970
15556 Utómunka gyermekek között   Evangéliumi Magvető [198?]
15557 Egy magyar haszid rabbi üzenete Kohn Lipót Evangéliumi Kiadó 2017
15558 Református hiszekegy Victor János Református Traktátus Vállalat 1943
15559 Az imádkozásról : Imádkozóknak és imádkozni akaróknak szóló tanácsok írta Ordass Lajos Evangélikus Sajtóoszt 1989
15560 Gyermekvédelmi és gyámügyi kézikönyv : a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a törvényhez kapcsolódó végrehajtási jogszabályok alkalmazói része : a törvényt módosító 2002. évi IX. törvénnyel és a 2003. évi IV. törvénnyel, valamint a módosított végrehajtási jogszabályokkal egybeszerkesztett változat Gáspár Károly. KJK-Kerszöv 2004
Joomla templates by a4joomla